Activitate suspendata temporar.
Termeni si conditii

Preturi

Conditii generale privind furnizarea serviciilor postale

S.C. SAGEATA ALBASTRA S.R.L.

Identificata cu C.U.I. 16149654, inregistrata la Reg. Comertului sub nr. J40/2385/2004, avand sediul social in Strada Sighet nr 24, Sector 2, Bucuresti

 

 

 

Cand folositi serviciile postale Sageata Albastra S.R.L., dumneavoastra ca Expeditor, consimtiti atat in numele dumneavoastra, cat si numele oricarei persoane care vizeaza furnizarea de servicii postale, ca Termenii si Conditiile prevazuti in prezentul document vor intra in vigoare in momentul in care Sageata Albastra accepta preluarea trimiterii postale. 
 

EXPEDITOR – se refera la clientul care expediaza trimiterea postala (plic / colet).

DESTINATAR - se refera la clientul caruia ii este adresata trimiterea postala (plic / colet).

SERVICIU POSTAL -  se refera si include totalitatea operatiunilor si actiunilor (colectare, sortare, transport si livrare) intreprinse de S.C. Sageata Albastra S.R.L. in legatura cu o trimitere postala ce calatoreste de la o adresa la alta cu o Nota de Livrare, Borderou sau un AWB si care poate fi livrata prin orice cai alese de S.C. Sageata Albastra S.R.L, inclusiv rutiere, aeriene sau orice alta cale. Fiecare serviciu postal va fi efectuat in baza raspunderilor limitate conform celor stipulate aici, prin acceptarea trimiterii postale de catre S.C. Sageata Albastra S.R.L. in vederea prestarii serviciului postal. In momentul predarii trimiterii sau trimiterilor postale catre personalul S.C. Sageata Albastra S.R.L., CLIENTUL accepta aceste Conditii, din cadrul ofertei comerciale a furnizorului, atat pentru el cat si pentru alta persoana care ar putea avea un interes asupra trimiterilor postale respective, indiferent daca a semnat sau nu documentul de livrare (AWB).

I. CONDITII DE ACCEPTARE A TRIMITERILOR POSTALE


1. Conditii de acceptare a trimiterilor postale, respectiv reguli pe care trebuie sa le îndeplineasca Trimiterea Postala pentru încheierea ori executarea contractului de furnizare a serviciilor postale:
a) Sa nu depaseasca dimensiunile de 100X100X100 cm. si greutatea de 50 kg.

b) Sa indeplineasca conditii de ambalare corespunzatoare, respectiv invelisul exterior trebuie sa acopere in intregime continutul trimiterii si sa fie opac, astfel incat sa nu permita vizualizarea continutului.
c) Sa aiba inscrise pe ambalaj informatii complete privind trimiterea postala ce urmeaza a fi efectuata, respectiv numele/denumirea destinatarului, adresa completa a acestuia (optional, numele persoanei de contact), sa fie completate citet, cu caractere de minim 10 mm. inaltime, in intregime pe una dintre laturile trimiterii postale, iar recomandabil: numele/denumirea expeditorului, adresa expeditorului, datele de contact ale expeditorului sa fie completate citet, cu caractere de minim 10 mm. inaltime, in intregime pe una dintre laturile trimiterii postale (obligatoriu insa pentru serviciul Contra ramburs).

 d) Alte informatii utile pe care expeditorul le considera necesare si de existenta carora S.C. Sageata Albastra S.R.L. nu are cunostinta, vor putea fi inscrise, de asemenea, pe ambalajul trimiterii postale.

e) Trimiterea postala poate fi preluata chiar daca nu are inscrise pe ambalaj numele/denumirea sau adresa expeditorului, cu exceptia serviciului Contra ramburs. 

f) S.C. Sageata Albastra S.R.L. nu raspunde pentru eventualele pierderi totale sau partiale, deteriorari, pagube, pricinuite persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate ori celorlalte bunuri, provocate de vicii ascunse prin ambalare de catre expeditor.

g) Felul trimiterilor postale: doar trimiteri postale interne.

h) Trimiterile postale care contin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzator de catre expeditor, utilizand ca umplutura talas, polistiren antisoc sau alt material care atenueaza socul mecanic, si sa aiba aplicata inscriptia „Fragil”. S.C. Sageata Albastra S.R.L. se obliga sa recunoasca si sa respecte inscriptiile/etichetele aplicate de expeditor si sa acorde o atentie speciala în manipularea si depozitarea trimiterilor postale în cauza.

 

2. TRIMITERI POSTALE REFUZATE LA COLECTARE  
a) S.C. Sageata Albastra S.R.L. refuza colectarea trimiterilor postale constând în bunuri al caror transport este interzis prin dispozi?ii legale, fie chiar ?i numai pe o por?iune din parcurs, precum cele care au ca obiect urmatoarele bunuri (dar fara a se limita la acestea): animale, aur sau argint in stare nativa, bani, documente cu valoare la purtator, metale si pietre pretioase, arme, parti ale acestora sau munitie, ramasite umane, articole pornografice si narcotice/droguri);

b) trimiterile po?tale al caror ambalaj prezinta inscrip?ii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum ?i trimiterile po?tale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, daca se depun neambalate sau în ambalaj transparent;

c) trimiterile po?tale care prezinta etichete sau inscrip?ii vechi neîndepartate.

3. TARIFELE SERVICIILOR POSTALE

1. Tarifele stabilite pentru furnizarea serviciilor postale de catre S.C. Sageata Albastra S.R.L. sunt calculate la cea mai mare dintre greutatea reala sau volumetrica.

2. Modalitatile de plata a tarifelor serviciilor postale prestate sunt: incasare in numerar sau plata prin virament, dupa emiterea facturii si/sau chitantei de catre S.C. Sageata Albastra S.R.L., documente fiscale care au atasate si explicatii privind serviciile postale aferente.

4. RUTE
1. Expeditorul este de acord cu toate rutele ocolitoare, incluzand posibilitatea ca trimiterea postala sa fie livrata prin locuri de oprire intermediare.

2. Trimiterile postale sunt livrate de catre S.C. Sageata Albastra S.R.L. prin mijloace proprii in municipiul Bucuresti si judetul Ilfov.

3. S.C. Sageata Albastra S.R.L. asigura livrarea trimiterilor postale prin intermediul altui furnizor de servicii postale pe intreg teritoriul Romaniei, predarea catre acesta urmand a se face pe baza de Nota de Livrare, Borderou sau AWB.

II. TERMENE DE PASTRARE/RETURNARE A TRIMITERILOR POSTALE

1. Trimiterile postale nu pot fi livrate la Cutii Postale (exceptie facand cazul in care expeditorul solicita in mod expres acest lucru) sau Casute Postale. Trimiterile postale sunt livrate la adresa Destinatarului furnizata de Expeditor, personal catre acesta sau catre persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala.

2. Cu exceptia trimiterilor postale care fac obiectul serviciilor Express si Livrare speciala, in cazul in care  S.C. Sageata Albastra S.R.L. nu gaseste destinatarul, il va înstiinta pe acesta printr-un aviz despre încercarea de livrare a trimiterii postale, iar aceasta va fi depozitata la sediul societatii, in vederea predarii catre destinatar, pentru o perioada de 7 (sapte) zile de la data avizarii. Avizarea se face prin Aviz de livrare (contine data si ora avizarii destinatarului, perioada de pastrare a trimiterii postale la dispozitia destinatarului, respectiv denumirea, adresa si programul de lucru cu publicul al punctului de contact de la care poate fi ridicata trimiterea postala).

 

3. In termen de 24 ore de la expirarea perioadei de avizare sau de la efectuarea incercarii de livrare, dupa caz, se va instiinta expeditorul, daca este posibil, in vederea returnarii trimiterii postale. Returnarea trimiterii postale se face la adresa indicata de expeditor, in termen de 7 zile de la data expirarii termenului de avizare sau de la data incercarii de livrare, dupa caz, costurile returnarii fiind suportate de Expeditor, conform ofertei comerciale a S.C. Sageata Albastra S.R.L.

 

4. Trimiterile postale care nu au putut fi livrate destinatarilor si nici returnate expeditorilor devin proprietatea S.C. Sageata Albastra S.R.L. dupa expirarea termenului de pastrare de 9 (noua) luni de la preluarea trimiterii postale.

 

III. ASIGURARILE SI GARANTIILE EXPEDITORULUI
Expeditorul va asigura si va considera S.C. Sageata Albastra S.R.L. exonerat de orice vina in cazul unei pierderi sau deteriorari datorita nesupunerii Expeditorului fata de legile si regulile in vigoare si datorita incalcarii Expeditorului a urmatoarelor aspecte:

a) toate informatiile furnizate de Expeditor sau de reprezentantul acestuia sunt corecte si complete;

b) Expeditorul a protejat trimiterea postala de interventii neautorizate in timpul pregatirii acesteia, depozitarii si preluarii de catre S.C. Sageata Albastra S.R.L.;

c) Expeditorul va plati sau va rambursa catre S.C. Sageata Albastra S.R.L. toate tarifele si taxele datorate pentru serviciile postale prestate de S.C. Sageata Albastra S.R.L. sau trimiterile postale acceptate spre prestare de catre S.C. Sageata Albastra S.R.L., precum si orice penalitati sau cheltuieli aparute daca Trimiterea Postala a produs pagube persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau altor trimiteri postale, datorate viciilor ascunse prin ambalare de catre expeditor.

 

IV. CONDITII DE CALITATE

 

S.C. Sageata Albastra S.R.L. se obliga:
a) Sa efectueze la timp si in conditii de buna calitate prestatiile pentru expeditor si sa nu dauneze prin activitatile sale relatiilor expeditorului cu partenerii sai.
b) Sa elibereze catre expeditor un document care atesta data, ora si minutul depunerii trimiterii postale, in cazul serviciului Express.
c) Sa nu utilizeze metode de manipulare a trimiterilor postale care pot da altor persoane posibilitatea cunoasterii continutului trimiterii postale.
d) Sa asigure secretul corespondentei, protectia datelor cu caracter personal, confidentialitatea informatiilor transmise sau stocate si a relatiilor expeditorului cu partenerii sai, protectia dreptului la viata privata.
e) Sa nu utilizeze, pe intreaga perioada in care se afla in posesia trimiterii postale, metode de manipulare care pot altera ori deteriora, prin interventia unor factori externi, trimiterea postala sau continutul acesteia.
f) Sa informeze de indata expeditorul, daca are cunostinta de anumite schimbari privind informatiile de distributie (schimbare adresa, persoana de contact, etc).
g) Sa respecte timpii de livrare ai trimiterilor postale, care nu vor depasi:
– in cazul serviciului Express: 12 ore in aceeasi localitate, 24 ore intre resedinte de judet si intrajudetean, respectiv 36 de ore intre oricare alte doua localitati de pe teritoriul Romaniei;

_  in cazul celorlalte servicii postale, timpii de livrare nu vor fi depasi 1 zi lucratoare pentru trimiterile colectate si livrate in Bucuresti si judetul Ilfov, respectiv 3 zile lucratoare pentru restul tarii.
h) Sa predea trimiterea postala la adresa destinatarului, personal catre acesta sau catre persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala ori la cutia postala a acestuia, dupa caz.
i) Sa predea catre expeditor dovada privind predarea trimiterii postale, confirmata in scris de catre destinatar, in cazul serviciului Confirmare de primire. Termenul de returnare catre expeditor a dovezii respective este de maximum 14 zile calendaristice de la livrare. În cazul pierderii dovezii de confirmare a primirii trimiterii postale de catre destinatar, S.C. Sageata Albastra S.R.L. întocmeste si pune la dispozitia expeditorului un duplicat al acesteia.
j) Sa procedeze la predarea trimiterii postale catre un alt destinatar decat cel indicat intial de catre expeditor sau catre o alta adresa decat cea inscrisa pe trimiterea postala, precum si la oprirea predarii trimiterii postale, daca expeditorul solicita in mod clar aceasta in termenul convenit contractual, in cazul serviciului Schimbare destinatie.
k) Sa predea trimiterea postala inregistrata, conform cu indicatiile expeditorului privind data si ora predarii, la adresa indicata, personal destinatarului sau persoanei autorizate sa primeasca trimiterea postala, ori privind ordinea de predare, daca exista mai multi destinatari, in cazul seviciului Livrare speciala.
l) Sa incaseze, la predarea trimiterii postale, contravaloarea bunului care face obiectul acesteia, declarata de expeditor, si sa o transmita ulterior expeditorului, in cazul serviciului Contra ramburs. Termenul de returnare al contravalorii trimiterii postale care face obiectul serviciului Contra ramburs (suma colectata de la destinatar) este de maximum 14 zile calendaristice de la livrare. Limita maxima admisa a rambursului este de 2.500 lei, iar moneda in care se face preluarea, respectiv achitarea sumelor de bani, este LEU.
m) Sa ofere serviciul de trimitere cu valoare declarata care este un un serviciu postal ce are drept particularitate asigurarea trimiterii postale impotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau partiale, ori a deteriorarii, pentru o suma care nu poate depasi valoarea declarata de catre expeditor, si in eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea trimiterii postale. Limita maxima admisa a valorii declarate este de 2.500 lei.

Termenul în care poate fi solicitata de expeditor dovada privind depunerea trimiterii po?tale care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata este de 9 luni de la data depunerii acesteia, S.C. Sageata Albastra S.R.L. având obliga?ia de a comunica dovada respectiva în termen de maxim 15 zile lucratoare de la data solicitarii, printr-o metoda agreata cu expeditorul sau integratorul (de exemplu, fax, e-mail etc), fara a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.
n) Sa primeasca reclamatiile prealabile adresate de utilizatorul care se considera prejudiciat, prin neprestarea sau prestarea necorespunzatoare a unui serviciu postal.

 

V. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

 

1. S.C. Sageata Albastra S.R.L. este raspunzator fata de utilizatori pentru prestarea serviciului in conditiile prevazute de legislatia in materie si de contractul incheiat cu expeditorul.


2. In cazul pierderii, furtului, distrugerii totale sau partiale, ori al deteriorarii trimiterii postale, S.C. Sageata Albastra S.R.L. raspunde pentru paguba pricinuita, daca aceste imprejurari au survenit din momentul depunerii trimiterii la punctul de acces si momentul livrarii la destinatar.


3. Expeditorul are dreptul la o despagubire corespunzatoare prejudiciului cauzat prin intarzierea, pierderea, furtul, distrugerea totala sau partiala sau prin deteriorarea trimiterii, dupa cum urmeaza:

a) in caz de pierdere, furt sau distrugere totala:
  -  cu intreaga valoare declarata, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata, inclusiv daca aceasta face sau nu obiectul unui serviciu ramburs;

 - cu valoarea rambursului pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu ramburs fara valoare declarata;
  -  cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata sau unui serviciu ramburs.
Pierderea completa a continutului este echivalenta cu pierderea trimiterii postale.
b) in caz de pierdere partiala, distrugere partiala sau deteriorare:
  -  cu valoarea declarata pentru partea lipsa, distrusa sau deteriorata, inscrisa in nota de inventar, pentru trimiterile postale depuse deschise care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
  - cu cota-parte corespunzatoare greutatii lipsa din valoarea declarata, pentru trimiterile postale depuse inchise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
  - cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului, in caz de pierdere partiala, distrugere partiala sau deteriorare a trimiterilor postale, altele decat cele cu valoare declarata.
c) in cazul in care S.C. Sageata Albastra S.R.L. depaseste termenii de livrare (inclusiv pentru serviciul Express) de mai sus din motive imputabile acorda o despagubire egala cu:
  - jumatate din tariful serviciului, pentru o intarziere de pana la 3 ore;
  - intreg tariful serviciului, pentru o intarziere mai mare de 3 ore;
d) in cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu ramburs, Sageata Albastra S.R.L. raspunde cu intreaga valoare a rambursului pentru situatia in care nu a restituit expeditorului intreaga valoare a acestuia sau cu diferenta corespunzatoare pana la valoarea integrala a acestuia, in cazul in care rambursul a fost incasat par?ial de la destinatar.


4. Pagubele indirecte si beneficiile nerealizate nu se despagubesc.

In cazul neefectuarii prestatiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor postale, nominalizate de expeditor prin indicatii speciale, se restituie numai tarifele incasate suplimentar fata de tariful aplicabil pentru serviciul postal standard.

În cazul pierderii, furtului sau distrugerii totale, în afara despagubirilor mentionate mai sus, se restituie si tarifele incasate.

La sumele prevazute la pct.3 lit.a) ?i b) de mai sus se adauga dobânda legala penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamatiei prealabile sau, dupa caz, al introducerii cererii de chemare în judecata, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.

În situa?ia în care expeditorul a declarat o valoare mai mica decât cea reala, despagubirea este la nivelul valorii declarate.


5. Expeditorul poate renunta la dreptul sau de despagubire in favoarea destinatarului.


6. S.C. Sageata Albastra S.R.L. este exonerat de raspundere in urmatoarele situatii:
a) paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;
b) utilizatorul nu are instalata o cutie postala care sa permita predarea trimiterii postale sau aceasta nu asigura securitatea trimiterilor postale ori, dupa caz, nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor postale;
c) trimiterea a fost primita fara obiectii de catre destinatar, cu exceptia reclamatiilor referitoare la pierderea, furtul sau distrugerea continutului trimiterii postale;

d) paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majora sau a cazului fortuit (cum ar fi: blocaje rutiere (caderi de copaci, stanci, coliziuni in lant), surpari de teren in apropierea soselei; caderi de poduri, astupari de tunele montane, deraierea trenurilor in apropierea soselei, blocari naturale, greve neautorizate, revolte spontane regionale, accidente rutiere necauzate de catre conducatorul auto al uneia din partile contractante, conditii meteorologice nefavorabile bunei desfasurari a itinerariului propus, seisme, cataclisme, furtuni devastatoare, tornade, incendii naturale, inundatii, deversari de fluvii, parasiri de albii, starea de razboi, starea de asediu, etatizarea fortata (trecerea in proprietatea statului), revolutii, revolte populare); in acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu exceptia tarifului de asigurare;

e) deteriorari electrice sau magnetice, stergerea imaginilor fotografice sau electronice, informatii sau inregistrari.

 

VI. MECANISMUL DE SOLUTIONARE A RECLAMATIILOR

 

1. Reclamatia prealabila poate fi adresata de catre expeditor sau de catre destinatar.


2. Reclamatia poate fi trimisa prin fax, prin intermediul postei electronice (e-mail) ori prin alt mijloc care asigura transmiterea exacta si completa a reclamatiei, la adresele de contact ale S.C. Sageata Albastra S.R.L.


3. Reclamatia va fi intocmita in scris si va cuprinde minim urmatoarele date (fiind insotita de dovezile de care dispune reclamantul):
a) nume expeditor si, recomandabil, adresa de contact;
b) nume destinatar si, recomandabil, adresa de contact;
c) data la care a fost prezentata trimiterea;
d) felul serviciului ales;
e) mentiuni speciale cu privire la trimiterea postala, daca au existat;
f) enuntarea faptului sau actului care a produs nemultumirea persoanei ce formuleaza reclamatia;
g) modalitatea de plata a despagubirilor aleasa de petent.


4. Reclamatia completa comunicata catre S.C. Sageata Albastra S.R.L. va fi de indata inregistrata in Registrul de sesizari si reclamatii, comunicandu-se persoanei care a formulat contestatia numarul de inregistrare, prin aceeasi metoda cu cea folosita de catre aceasta la introducerea reclamatiei sau prin cea solicitata de petent in cuprinsul reclamatiei.


5. Termenul in care se poate formula reclamatia este de 6 (sase) luni de la data depunerii trimiterii postale. Toate reclamatiile primite dupa expirarea termenului prevazut mai sus nu vor fi luate in considerare.


6. Toate reclamatiile vor fi solutionate de catre Administratorul S.C. Sageata Albastra S.R.L. pe baza probelor puse la dispozitie de catre personalul societatii, persoana care a formulat reclamatia sau orice alta persoana interesata. Orice mijloc de proba relevant pentru efectuarea unor analize corecte si complete, corespunzatoare evenimentului reclamat, este acceptat in vederea solutionarii reclamatiilor si nici o dovada utila nu va fi exclusa (cum ar fi, dupa caz, copie a documentului care atesta plata serviciului postal, a facturii emise de catre furnizor, fotografii, ambalajul trimiterii postale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii postale, copie a procesului verbal de constatare etc.).


7. Termenul de solutionare a reclamatiei este de 3 (trei) luni de la primirea reclamatiei, rezultatul solutionarii fiind comunicat persoanei care a formulat reclamatia prin aceeasi modalitate cu cea prin care a fost primita reclamatia sau prin cea solicitata de petent in cuprinsul reclamatiei.


8. In cazul in care reclamatiile sunt gasite intemeiate se va proceda la rambursari sau/si compensari, potrivit raspunderii contractuale a S.C. Sageata Albastra S.R.L., platile urmand a se efectua catre persoana indreptatita, in numerar, la casieria societatii ori la adresa indicata de petent sau prin virament bancar in contul indicat de catre acesta, in functie de preferinta utilizatorului prejudiciat, in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la solutionarea reclamatiei, fara a se depasi termenul de 3 luni de mai sus.


9. In cazul in care S.C. Sageata Albastra S.R.L. preia o trimitere postala de la expeditor, iar la destinatie trimiterea ajunge printr-un un alt furnizor de servicii postale, prin incheierea documentului denumit, dupa caz, Borderou, AWB, Air Way Bill, Nota de Livrare ori similar, S.C. Sageata Albastra S.R.L. va instiinta expeditorul despre aceasta imprejurare. S.C. Sageata Albastra S.R.L. va primi reclamatia de la tertul furnizor si o va solutiona, respectiv va raspunde utilizatorului, in conformitate cu prevederile prezentului document.

 

VII. COMUNICARI


Orice comunicare sau sesizare catre S.C. Sageata Albastra S.R.L. se va face folosind una din urmatoarele modalitati de contact:
Adresa: Str. Sighet nr 24, Sector 2, Bucuresti, cod postal 023404.
Tel/Fax: 021 241 09 51, Mobil: 0726 59 27 28, 0751 75 50 57, 0784 234 005, 0773 95 75 60
E-mail: office@sageataalbastra.ro

 

 

S.C. SAGEATA ALBASTRA S.R.L.